Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk
Priemer misy: 20,5 cm | Rezonujúce čakry: | Frekvencie misy: 167, 488