Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk
Priemer misy:23,5cm | Rezonujúce čakry: tretie oko A2| Frekvencie misy v Hz: 109, 315, 607