Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk
Priemer misy: 15,5 cm | Rezonujúce čakry: | Frekvencie misy: