Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk
Priemer misy: 21 cm | Rezonujúce čakry: solar plexus E3 | Frekvencie misy: 161, 322, 467