Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk
Frekvencia: 3255 Hz

     Pár čineliek hrajúcich o frekvencii 3255 Hz. Obidve činelky majú priemer 58mm. Na každej činelke sú vygravírované dva draky. Drak je symbolom jednej zo štyroch cností, ktoré sú reprezentované mýtickými zvieratami ako Tiger, Snežný lev a Garuda. Práve drak prezentuje tzv. zvuk súcitu, ktorý nás prebúdza z ilúzie a zdôrazňuje to, čo dokážeme spoznať cez sluch. Draky symbolizujú moc dokonalej komunikácie skrz zvuk, ktorý takisto ako drakov nevidíme, aspoň nie zvyčajne :) Tingshe - činelky sú spojené tenkým prúžkom kože a uchytené sú cez dieru vo vyvýšenom strede každej činelky. Pri hraní činelky držíme vo vzduchu až kým úplne nedoznejú, čo môže trvať približne 30 sekúnd, prípadne nimi môžme pohybovať po priestore, aby sa zvuk lepšie rozliehal. Druhý spôsob hry spočíva v tom, že necháme činelky voľne visieť a necháme ich o seba udrieť jemne, len svojou váhou. Vtedy je ich zvuk jemnejší a tichší.


     Činelky sa využívajú pri čistení alebo neutralizovaní priestoru od emocionálnych záťaží či ako pomôcka pri meditačných cvičeniach kedy ich prenikavý a neprepočuteľný zvuk pomáha odbúrať všetky ostatné vyrušenia mysle, ako sú okolité ruchy, myšlienky, telesné pocity a podobne. Činelky tiež rozozvučíme vtedy, ak sa chystáme hrať na tibetské misy, aby sme prerušili tok myšlienok a povzbudili sústredenie. Takisto činelkami hru na tibetské misy ukončujeme.           

     Rozdiel medzi výrobou tibetských mís a čineliek spočíva v tom, že tibetské misy po vyliatí z formy za horúca prechádzajú procesom tepania, kdežto činelky zostávajú vo svojich formách až do vychladnutia.
 

Zvuková ukážka:


(odporúčame použiť slúchadlá)

úder: