Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk
  • nové tibetské misky v ponuke už onedlho

Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenie

     Nákup tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Reklamácie upravuje Reklamačný poriadok.