Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk
Brokátový prstencový vankúš žltý - 15 cm priemer

Väčší brokátový prstencový vankúšik pod tibetské misky s priemerom 15 cm a hrúbkou 3 cm pod stredne veľké až veľké misy, ktoré majú priemer od 18cm až po 25cm. Je vhodné dodržať pravidlo, keď priemer vankúša je približne dve tretiny priemeru misy. 

 Varianty produktu