Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk

Tibetské misy - solar plexus čakra

solar plexus čakra

     V tejto kategórii nájdete tibetské misy, ktoré aspoň jednou zo svojich frekvencií korešpondujú s tónom E, ktorému je priradená čakra Solar Plexus. Táto čakra sa nachádza v oblasti slnečného pletenca, solar plexu, v spodnej časti hrudnej kosti. Je to centrum individuality a osobnej sily a vôle človeka. Táto čakra ovplyvňuej sebakontrolu, sebaovládanie, sebaurčenie a sebauplatnenie v živote, schopnosť pustiť sa do akcie a vymedziť si svoje hranice vo svete. Jedinec so zdravou čakrou, je zbavený nutnosti prispôsobovať svoju osobnú integritu túžbe zapadnúť alebo niekam patriť a je odolný voči manipulácii ostatných, ale aj manipulácii zo strany svojho ega. Manipura reguluje emóciu strachu, ktorý ak je prítomný, znamená blokovanú tretiu čakru. Farbou tejto čakry je žltá a príslušný tón je E. Ostatné aspekty pridružené k tejto čakre, ako aj príklady jej nevyváženého fungovania nájdete v tabuľkách v sekcii Tabuľky čakra aspektov a tiež Čakry a tibetské misy.
 • Cena
  0,-
    
  0,-
 • Priemer misy
  12,5 cm
    
  31,5 cm
 • Výška misy
  6,5 cm
    
  14 cm
 • Váha misy
  0,389 kg
    
  2,938 kg
Seřazení