Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk

Čakry a frekvencie

    
     432 Hz, čarovné číslo, o ktorom sa veľa popísalo. Existuje veľa rôznych záverov a zaujímavých informácií, ktoré vysvetľujú opodstatnenosť tohto čísla pri ladení a následnom priraďovaní frekvencií k tónom. V tabuľke nižšie nájdete frekvencie v oktávach, v ktorých je 432 Hz použíté ako východiskové ladenie, od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné frekvencie a tóny. V súčasnosti sa používa ladenie podľa A4 = 440 Hz. Je to moderná frekvencia a je záležitosťou len niekoľkých posledných desaťročí. Dokonca ani klasická hudba nebola vždy komponovaná podľa tohto ladenia. 432Hz ladenie sa ako východiskové ladenie intuitívne používalo po tisícročia. Už staroveké nástroje ako flauty a monochordy používali ako východiskové ladenie 432 Hz.
     Pri zachovaní ladenia 432 hz dokonca stráca svoj význam aj známa liečivá frekvencia 528 hz. Frekvencia 528 hz je vypočítaná ako 1,2 násobok komorného A=440 hz. Pri ladení na 432 hz je to však iba 518,4 Hz alebo pri výpočte tzv. "432 hz equal tempered scale", ktoré používame aj na našej stránke je to tón C dvojčiarkovanej oktávy, teda 513,74 Hz.
     Opodstatnenie 432 Hz ladenia podporuje nepriamo aj hladina alfa nášho mozgu. Je to frekvencia, kde je ľudský mozog v prirodzenom a pokojnom stave. Viac sa dočítate v sekcii Vibrácie mís a Alfa vlny. Hladina alfa totiž funguje na frekvencii približne 8 Hz. 8Hz je tiež frekvencia, ktorá bola nameraná medzi zemskou kôrou a ionosférou. Asi nie je náhoda, že nás násobky tejto frekvencie 64Hz, 128Hz, 256Hz zavedú priamo k tejto východiskovej frekvencii 432Hz. Okrem toho pri ladení na 440 Hz nemajú frekvencie presné hodnoty, ale idú do nekonečna, ako napríklad 733,3333333.....Hz
 
čakry a ich frekvencie podľa 432 hz ladenia

Čakry a priradenie k tónom


    Informácie, ktoré máme dostupné o čakrách a ich vzťahu k hudobným tónom, všetky naznačujú to isté. Tón C reprezentuje koreňovú čakru, tón D sakrálnu čakru, tón E čakru Solar Plexu, tón F srdcovú čakru, tón G krčnú čakru, tón A čakru Tretieho oka, tón B korunnú čakru. S použitím A4 = 432 Hz ladenia priraďujeme frekvencie každej misy k určitému tónu a tým aj čakre, ktorú reprezentuje. Napríklad tóny C majú postupne v oktávach nasledovné frekvencie: 16Hz, 32Hz, 64Hz, 128Hz, 256Hz atď. Misy hrajúce frekvencie blízke týmto frekvenciám zaraďujeme ku koreňovej čakre.


Čakry a farebné spektrum


Zaujímavým faktom, ktorý podporuje túto paralelu medzi farbami, čakrami a frekvenciami je viditeľné spektrum farieb. Viditeľné spektrum farieb, teda spektrum, ktoré sme ako ľudia schopní vidieť je takmer presne vyjadrené jednou hudobnou oktávou. Jedná sa o dvojčiarkovanú oktávu - vizuálnu oktávu od približne 513 Hz po 969 Hz, kde pri použití jednoduchého vzorca vlnová dĺžka viditeľného elektromagnetického spektra od konca infračerveného spektra po začiatok ultrafialového spektra dosť presne korešponduje s ľudským okom viditeľnými vlnovými dĺžkami svetla od 390nm po 730nm - viď obrázky. 

viditeľné spektrum elektromagnetického vlnenia
viditeľné spektrum elektromagnetického vlnenia


 

vizuálna oktáva
Prepojenie medzi klasickou a "vizuálnou" oktávou
 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.