Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk

Kozmická oktáva a planetárne tóny

Kozmická oktáva


     V roku 1978 švajčiarsky matematik a muzikológ Hans Cousto objavil prírodný zákon Kozmickej oktávy ako prepojenie medzi rôznymi druhmi periodicky sa opakujúcich prírodných fenoménov ako sú obežné dráhy planét, počasie, farby, rytmy a tóny. Použitím vzorca Kozmickej oktávy, čo je vlastne jednoduché násobenie určitej frekvencie (rovnako ako v klasickej hudobnej oktáve), previedol astronomické intervaly do počuteľných frekvencií. Prostredníctvom pravidla oktáv, kde matematika a hudba spolupracujú je možné skombinovať astronomické a hudobné vzorce. Prostredníctvom pravidla oktáv je možné skonvertovať celú slnečnú sústavu do zvuku.


Príklad výpočtu planetárneho tónu:

Výpočet frekvencie obehu Zeme okolo vlastnej osi (Synodický deň Zeme):

1 deň = 24 hodín = 1440 minút = 86 400 sekúnd

Frekvencie rotácie Zeme okolo vlastnej osi:

1/86 400 = 0,000 011 574 Hz (Hertz = počet cyklov za sekundu)
 

Túto frekvenciu musíme niekoľkokrát zdvojnásobiť (podobne ako pri klasickej hudobnej oktáve), aby dosiahla pre človeka počuteľnú frekvenciu. V tomto prípade to je 24 krát, čiže 2 24 :
0,000 011 574 Hz x 224 = 194,18 Hz

     Týmto spôsobom sú vyrátané všetky ostatné frekvencie objektov Slnečnej sústavy. Vyrátané frekvencie, ktoré sa nazývajú aj PLANETÁRNE TÓNY sú teda odvodené z ich astrofyzikálnych parametrov ako priemer, obvod, rýchlosť rotácie, rýchlosť pohybu po obežnej dráhe, obežná doba, bod orbitu planéty najbližšie a najďalej k slnku a tak ďalej.
 

kozmická oktáva slnečnej sústavyAstrológia, planetárne tóny a tibetské misy


     Každý, kto sa aspoň trochu zaujímal o astrológiu vie, že astrológiu ani zďaleka nereprezentuje horoskop v nejakom bulvárnom časopise, ktorý si ľudia z dlhej chvíle prečítajú. Skôr naopak. Pozorovanie oblohy, objektov na nej a hľadanie súvislostí medzi tým, čo sa deje na Zemi a v ľudských životoch je staré ako ľudstvo samo. Tieto stáročiami vypozorované súvislosti určite nie sú výplodom ľudskej fantázie, ale ako všetko vo vesmíre do seba zapadajú, aj keď veľa objavov na ľudstvo ešte len čaká. Pozorovaním si teda ľudia všimli spojitosti medzi jednotlivými javmi, ako na Zemi tak aj na oblohe a ich spojitosti s ľudskými vlastnosťami napr. povaha človeka podľa doby narodenia, jeho zdravotný stav a podobne. Jeden z najznámejších príkladov môžme pozorovať periodicky v súvislosti s našim Mesiacom. Jeho cykly majú priamy vplyv na všetko živé na planéte Zem. Je známy fakt, že počas splnu sa vyskytuje mierne vyššia krminalita. Cyklus mesiaca ovláda aj menštruáciu u žien, ktorá samozrejme nekopíruje kalendárny mesiac.
     Keďže sa však táto stránka venuje primárne tibetským misám, nebudeme zachádzať do detailov astrológie, na to existuje veľa iných špecifických stránok. Ku spomenutým frekvenciám kozmickej oktávy telies Slnečnej sústavy teda môžme priradiť aj rôzne aspekty a životné oblasti človeka. Niekoľko príkladov: Napr. planéta Merkúr je v astrológii považovaná za planétu, ktorá ovplyvňuje komunikáciu a intelekt alebo planéta Mars ako symbol mužskej sily vôle a schopnosti dosiahnuť úspech.
     Práve tu vzniká dôležité prepojenie medzi astronómiou, astrológiou a zvukom. Toto znamená, že frekvencie rôznych intervalov nebeských telies čiže PLANETÁRNE TÓNY, ktoré ovplyvňujú ľudské vlastnosti, orgány, časti tela, životné oblasti a problémy reprezentujú konkrétne použiteľné frekvencie na harmonizáciu práve tých životných oblastí, ktoré si zvolíme. Veľmi mocnými nástrojmi, ktoré takýmito frekvenciami disponujú, teda aj okrem iných nástrojov, sú tibetské misy. Tibetské misy nikdy nehrajú len jednu frekvenciu, vždy je to harmónia vyšších a nižších frekvencií hrajúcich naraz. Pomocou liečivých frekvencií tibetských mís, či už spôsobom vyvolania meditačných stavov v alfa vlnách navodených tibetskými misami alebo ich vibračnou zvukovou masážou, sa dokážete dostať späť do pôvodnej harmónie s vlastným telom. Pomocou informácií o čakrách a astrologických aspektov zvuku, ktoré nájdete aj na týchto stránkach, si môžete vytvoriť vlastnú čakrovú terapiu s tibetskými misami, ktorú zameriate na Vaše problémové životné oblasti. Tibetské misy Vám pomôžu spoznávať lepšie samých seba a napredovať vo svojom duchovnom rozvoji.
     Frekvencie tibetských mís v našom e-shope sú kvalitne nahrávané kondenzátorovým mikrofónom a klasifikované prostredníctvom zvukového softvéru. V popise každej misy vždy nájdete frekvencie v akých daná misa hrá a jej astrologické a čakrové prepojenie, ktoré tvorí ďaľší pohľad na tibetské misy, čomu sa venuje sekcia: Čakry a tibetské misy. To aké najvýraznejšie frekvencie tibetská misa hrá, bude vždy označené v popise misy.

V nasledujúcej tabuľke nájdete najbežnejšie planetárne tóny a frekvencie, ktorých výpočty sú popísané vyššie.


Tabuľka planetárnych tónov:


(pre zväčšenie kliknite sem)


planetárne tóny
Planetárne tóny a ich frekvencie

Planetárne tóny a ich astrologický významSynodický deň Zeme
194.18Hz  (ukážka mp3)
Frekvencia rotácie Zeme okolo svojej osi. Tibetské misy v tejto frekvencii pôsobia dynamicky, vitalizujúco, posilňujúco a majú primárny vplyv na naše fyzické telo. Preto je táto frekvencia vhodná hlavne na naštartovanie dňa, teda energie v našom fyzickom tele. Táto frekvencia je naladená aj na slabé elektromagnetické impulzy v zemskej atmosfére, ktoré majú vplyv aj na počasie. Byť naladený na tento zvuk prináša v mnohých ohľadoch bytie v harmónii s prírodou a s našou fyzickou schránkou, ako súčasťou prírody.

súvisiaca čakra: koreňováSiderický deň Zeme


194.71Hz   (ukážka mp3)

Siderický deň znamená časový úsek, počas ktorého sa otočí Zeme okolo svojej osi, ale v tomto prípade je to v porovnaní s polohou hviezd a nebeských telies. Siderický deň Zeme je približne o 4 minúty kratší ako klasický kalendárny deň. Táto frekvencia súvisí tak isto ako Synodický deň Zeme s energiou nášho fyzického tela.

súvisiaca čakra: koreňováPozemský rok Zeme


136.10Hz   (ukážka mp3)

Toto je frekvencia obehu Zeme okolo Slnka. Tibetské misy v tejto frekvencii majú upokojujúce, relaxačné, harmonizujúce a mierne sedatívne účinky. Pôsobia tiež na uvoľňovanie stresu, opakovaných bolestí hlavy, nervozity a vnútorného nepokoja. Táto frekvencia teda primárne pôsobí na myseľ. Zaujímavé je, že starí Indovia si ladili svoje citary a tanpury podľa tejto frekvencie oveľa skôr ako bola matematicky vyrátaná. Poznali ju ako "sadja" - voľne preložiteľné ako "Otec iných (ostatných)". Ich nástroje tak boli naladené na frekvenciu obehu Zeme okolo Slnka. Na túto frekvenciu je naladené aj množstvo iných nástrojov a tiež posvätná slabika "OM" (kresťanské AMEN) vo význame "tak sa staň".

súvisiaca čakra: srdcováPlatonický pozemský rok


172.06Hz   (ukážka mp3)

Je frekvencia gyroskopického pohybu, tzv. precesie. Znamená pohyb zemskej osi raz za veľmi dlhý čas. Reprezentuje plynutie veku, rozdeleného podľa znamení. Momentálne jarná rovnodennosť vchádza do znamenia Vodnára. Táto frekvencia prebúdza veselú a jasnú myseľ. Podporuje jednotu s vesmírom na najvyššej úrovni. Táto frekvencia mala a stále má najväčšiu váhu v Číne, kde je považovaná za základný tón v hudbe, ktorá je v tejto krajine silno prepojená s duchovným životom. Táto frekvencia odvádza pozornosť od fyzických a psychických oblastí života a navádza na cestu duchovnosti. Naviazaná farba je purpurová. Práve túto farbu môžme vidieť pri náboženských rituáloch po celom svete, pretože otvára korunnú čakru, ktorá znamená hlbší kontakt s Bohom a našou duchovnou podstatou.

súvisiaca čakra: korunnáSchumannova rezonancia


7.83Hz (250.56Hz)   (ukážka mp3)

Schumannova rezonancia, takzvaná vibrácia Zeme nazvaná po fyzikovi Winfriedovi Ottovi Schumannovi je vlastne priemerná elektromagnetická frekvencia planéty Zem. Za normálnych okolností nepočuteľná, v počuteľnom spektre presne o 5 oktáv vyššie to je 250,56Hz. Neurológ a odborník na výskum mozgu, Dr. Michael Hutchinson nazval túto frekvenciou elektromagnetickou matricou pre všetko živé na Zemi. Nie je náhoda, že práve Schumannova rezonancia je totožná s alfa vlnami ľudského mozgu. Táto frekvencia je prítomná aj v atmosfére a vytvorí sa v nej každodenne priemerných 3000 búrok na našej planéte. Je to frekvencia vlnovodu medzi povrchom Zeme a vodivou ionosférou.

súvisiaca čaka: srdcováSynodický mesiac


210.42Hz   (ukážka mp3)

Časové rozpätie jedného obehu Mesiaca okolo Zeme, od jedného novu po druhý, čiže od jednej konjunkcie Slnka s Mesiacom po druhú. Táto frekvencia stimuluje sexuálnu energiu a podporuje obzvlášť erotickú, ale aj všeobecne komunikáciu ako takú. Aj z tohto dôvodu sú veľké sviatky na Zemi oslavované počas splnov, dokonca kedysi aj kresťanská Veľká Noc (až do Nicejského koncilu v roku 325 n.l.). Frekvencia Mesiaca reguluje menštruáciu a narušenia v lymfatickom systéme. Tón Mesiaca je veľmi vhodný pri meditačnej hudbe, pretože uľahčuje a urýchľuje prúdenie energií.

súvisiaca čakra: sakrálnaSiderický mesiac


227.43Hz   (ukážka mp3)

Časové rozpätie jedného obehu Mesiaca okolo Zeme, avšak tentokrát v porovnaní s hviezdami, planétami a Slnkom. Siderický mesiac trvá približne o 2 a pol dňa menej ako synodický. Mesiac je úzko prepojený na ľudské emócie a pocity a táto frekvencia je teda určená pre tých, ktorí chcú mať lepší kontakt s prežívaním vlastných emócií.

súvisiaca čakra: Solar PlexusKulminácia mesiaca
187.61Hz   (ukážka mp3)
Kulminácia Mesiaca je časový úsek, za ktorý prejde Mesiac od svojho najnižšieho bodu na oblohe (pod horizontom) po ďalší najnižší bod. Každý deň vychádza Mesiac v priemere o približne 50 minút neskôr ako predchádzajúci deň. Podľa astrológie majú všeobecne mesačné dráhy silné prepojenie na podvedomé a inštinktívne stránky ľudskej psychiky. Frekvencia kulminácie Mesiaca je vhodná pre tých, čo chcú pracovať so svojim vnútorným podvedomým ja a pozornejšie načúvať svojim inštinktom.

súvisiaca čakra: koreňová + sakrálnaMetonický cyklus mesiaca


229.22Hz   (ukážka mp3)

Približne 19 rokov trvajúci interval, kedy majú Slnko a Mesiac rovnaké aspekty v rovnaký deň. Ako ostatné frekvencie Mesiaca má frekvencia metonického cyklu Mesiaca súvis s ľudskými emóciami. Je to frekvencia pre ľudí, ktorí môžu prechovávať voči ostatným neuvedomelé alebo nechcené pocity, je to frekvencia prekonania takýchto pocitov.

súvisiaca čakra: Solar PlexusSaros interval


241.56Hz   (ukážka mp3)

Časové rozpätie približne 18 rokov a 11 dní, 6585 dní,  keď sa zopakujú rovnaké ekliptiky a Mesiac sa ocitne v rovnakom postavení voči Slnku a uzlom svojej dráhy. Frekvencia Saros periódy je frekvenciou mesačného cyklu, romantiky a mužnosti.

súvisiaca čakra: Solar Plexus + srdcováApsidis rotácia


246.04Hz   (ukážka mp3)

Apsidis rotácia je odobie trvajúce približne 8,85 roku. Je to postupná rotácia línie spájajúcej apsidy obežnej dráhy, čiže apogea a perigea, čo sú body najmenšej a najväčšej vzdialenosti Mesiaca od Zeme. Táto astrologická dráha Mesiaca je spájaná s ľudskými pocitmi a základnými emóciami. Táto frekvencia nás dostáva naspäť do kontaktu s vlastnými pocitmi, prípadne pomáha akceptovať naše vnútorné emócie a pocity.

súvisiaca čakra: Solar Plexus + srdcováMesačný uzol


234.16Hz   (ukážka mp3)

Obdobie približne 18,6 roku. Mesačné uzly sú 2 body, severný a južný, kde obežná dráha Mesiaca pretína ekliptiku, čiže zdanlivú dráhu Slnka na oblohe. Mesačné uzly hrajú dôležitú rolu v meditácii a reprezentujú oblasti osobného rozvoja. Je to odporúčaná frekvencia pri meditácii, kde sa sústredíme na osobný rast a rozvoj.

súvisiaca čakra: srdcová

Nasledujúce frekvencie planét sú už heliocentrické frekvencie a preto majú pre frekvenciu života na Zemi už oveľa menší význam ako tie, ktoré patria pohybom Zeme a Mesiaca.Merkúr
141.27Hz   (ukážka mp3)
Merkúr je známy ako planéta komunikácie a bystrého myslenia. Otvorená krčná čakra, ktorú Merkúr reprezentuje, znamená silnú charismu a vnímavosť jedinca a jeho schopnosť hovoriť vlastnú pravdu s presvedčením, ale aj sformulovať do slov to, čo ostatní dokážu vnímať len v myšlienkach.

súvisiaca čakra: krčnáVenuša


221.23Hz   (ukážka mp3)

Venuša a štvrtá čakra, s ktorou astrologicky korešponduje táto planéta, reprezentuje schopnosť dávať a prijímať lásku. Frekvencia orbitu Venuše otvára štvrtú čakru a zaháňa sebestrednosť, sebaľútosť a egoizmus. S frekvenciou Venuše spoznáme, že existujú vo svete aj iné, jemnejšie a duchovnejšie veci, než len tie, ktoré môžeme zachytiť našimi fyzickými zmyslami. Okrem toho je astrologicky Venuša vládkyňou pociťovania krásy, lásky, sexuality, zmyselnosti a harmónie.

súvisiaca čakra: srdcováMars


144.72Hz   (ukážka mp3)

Frekvenciou Marsu u seba podporujeme zvýšenie energie, aktivity a slobody. Mars je astrologicky vnímaný ako planéta energie a expanzie. Mars dodáva schopnosť byť iniciatívny, asertívny a zbavuje strachu na ceste k naplneniu našich túžob a cieľov. Mars takisto symbolizuje mužský typ energie, voľu a chuť po víťazstve a úspechoch.

súvisiaca čakra: Solar plexusJupiter


183.58Hz   (ukážka mp3)

Jupiter obdarováva optimizmom, múdrosťou a vierou. Jupiter podporuje filozofickú a aj materiálnu kreativitu a konštruktívne myslenie. Aj preto priraďujeme Jupiter hlavne ku krčnej čakre. Frekvenciou Jupitera sa naladíme na bohatstvo (nielen materiálne), osobnostný rast, úspech a šťastie, ktoré Jupiter astrologicky reprezentuje.

súvisiaca čakra: krčná čakraSaturn


147.85Hz   (ukážka mp3)

Frekvencia Saturnu zlepšuje koncentráciu a uvedomenie. Ukazuje karmické prepojenia a prináša štruktúru, poriadok a uvedomovanie. Je to štruktúra a poriadok nášho sveta, s ktorým sa musíme popasovať a budeme potrebovať disciplínu, aby sme v ňom pohodlne prežili. Saturn spájame s prvou koreňovou čakrou, teda čakrou uzemnenia a potreby naplnenia základných životných potrieb. Je to frekvencia sústredenia, zodpovednosti, disciplíny a tiež voľby ťažkých, ale nutných životných rozhodnutí.

súvisiaca čakra: koreňová čakraUrán


207.36Hz   (ukážka mp3)

Frekvenciu Uránu spájame so spontánnosťou, nezávislosťou a originálnosťou a obnovou starého a prežitého. Urán je spájaný s princípom vzostupu a pádu, stelesňuje hľadanie slobody, rovnosti a nových myšlienok, ktoré by poslúžili pre dobro všetkých. Astrologicky Urán najlepšie reprezentujú vlastnosti korunnej čakry.

súvisiaca čakra: korunnáNeptún


211.44Hz   (ukážka mp3)

Neptún podporuje intuíciu, podvedomie a s ním vedomé zážitky v snoch. Neptún je planéta mystikov a náboženskej a spirituálnej oddanosti. Vplyv Neptúna sa prejavuje vo forme súcitu, nápomocnosti, citlivosti a intuície na jednej strane a na druhej strane rôznymi závislosťami a nedostatočnej sebazodpovednosti. Neptún je spájaný s vnútorným zrakom a teda čakrou Tretieho oka.

súvisiaca čakra: Tretie okoPluto


140.25Hz   (ukážka mp3)

Napriek veľkej vzdialenosti od Zeme aj Slnka (asi 40 krát ďalej ako Zem) má Pluto v astrológii veľký význam. Pluto ovplyvňuje zásady skupinovej dynamiky a je zodpovedné za integráciu človeka v sociálnych štruktúrach. V gréckej mytológii bol Pluto (neskôr Hádes) pánom podsvetia, teda smrti a znovuzrodenia. Je to symbolické znovuzrodenie pri hlbokých vnútorných transformáciách a veľkých zmenách v našich životoch. Nevedomé vyjde na povrch, staré rany sa ukážu, potlačené vášne a inštinkty sa objavia znovu. Frekvencia Pluta je frekvenciou zmien, transformácií a nových začiatkov.

súvisiaca čakra: sakrálnaSlnko


126.22Hz   (ukážka mp3)

Podobne ako Mars, Slnko symbolizuje aktívnu, tvorivú silu a vedomú vôľu. Tak ako je Slnko gravitačným centrom slnečnej sústavy, je táto frekvencia Zen budhistami nazývaná aj "HARA" centrom fyzickej gravitácie pre samotného človeka, ktorú reprezentuje tretia čakra Solar Plexus (solar = slnečný). Frekvencia Slnka je frekvenciou pomyselnej hranice medzi JIN a JANG, medzi jednou a druhou stranou. Meditácia o tejto frekvencii bude viesť za hraniciu dobra a zla, hanby a viny, poznania a múdrosti, za hranice akcie a reakcie.

súvisiaca čakra: Solar Plexus

 

Ako sa dajú čakry astrologicky spojiť s energiami planét?
 

     Rovnako ako holistickí poradcovia spájajú rovnováhu tela, mysle a ducha s čakrami, dá sa aj pomocou astrológie vyjadriť rovnováha so svojim ja, so Zemou a vesmírom. Predstavme si planéty ako receptory. Prúdy energie prúdia z každej čakry do korešpondujúcej planéty a odtiaľ do okolitej komunity hviezd. Nie všetky čakrové alebo planetárne energie prúdia hladko. Rovnako ako priehrada brzdí tok rieky, tak aj naše vnútorné energie môžu byť brzdené. Súperiace aspekty medzi planétami môžu indikovať zodpovedajúcu blokádu energie v konkrétnej čakre. Každá čakra alebo planéta potom ovplyvňuje to, ako sa správame v bežnom živote, k ostatným ľuďom a k svojmu okoliu.
     Napríklad ak je Merkúr k nejakej planéte v opozícii alebo je s ňou v kvadratúre, čo sú astrologické termíny pre protiklady alebo prekážky a napätia, bude schopnosť komunikovať podfarbená energiami danej planéty.

 

Ďalšie príklady:


Ak by bol Merkúr v kvadratúre so Slnkom, Vaše ego by malo tendenciu zasahovať do efektivity Vašich komunikačných schopností. Merkúr v opozícii s Neptúnom môže indikovať neschopnosť slovne vyjadriť svoju predstavivosť a myšlienky. Ak by bol Merkúr v opozícii so Saturnom možno budete mať problémy s plánovaním vecí, určovania cieľov a priorít a celkovo so sebaorganizáciou. Na týchto príkladoch ste mohli vidieť ako sú rozličné životné oblasti ovplyvňované podľa aspektov planét.