Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk

Čakry a tibetské misy

Čakry

Možno ste už toto slovo niekedy v minulosti počuli, možno sa s ním stretávate prvýkrát. Nie je to však žiadna novinka z “Východu”. Čakra je slovo prebraté zo sanskritu, indického jazyka, a znamená “kruh a pohyb” alebo aj “koleso”. Pojem čakry sa určite nedá vysvetliť pár vetami, ale pokúsim sa v skratke vystihnúť najdôležitejšie aspekty.

Čakry nemajú materiálnu podstatu, sú to rotujúce víry energie, ktoré sú umiestnené pozdĺž chrbtice k temenu hlavy. V ľudskom tele a v ľudskej aure, je 142 čakier, z toho základných čakier je 7, ktoré sú umiestnené v telesnom priestore človeka a zvyšné 2 slezinné čakry, ktoré sú tiež umiestnené v tele človeka medzi druhou a treťou čakrou, ale tie nie sú základné. 7 základných čakier môžme vnímať ako nejaké základné križovatky v energetickom systéme človeka, prípadne ako prijímače a zároveň vysielače vesmírnej energie.


Pohyb energie v čakrách


Energia v čakrách však neprúdi priamočiaro, pohyb je cyklický a obojsmerný. Základné dráhy, ktorými táto energia prúdi majú názov taktiež zo sanskritu, ale neexistuje pre ne slovenský názov. Je to hlavná dráha “sušumna”, ústredný energetický kanál, ktorý kopíruje miechu a energia ňou prúdi od koreňa chrbtice až k vrcholu hlavy. Dve postranné dráhy, ktorými prúdi energia, nazývaná aj kundalíni, sú “ida” na ľavej strane ústredného kanálu a “pingala” na pravej strane. Tieto postranné kanály sa potom v každej čakre stretávajú v ústrednom kanále.
Ako prirovnanie k prúdeniu energie ľudskými čakrami môžme použiť napr. strom. Strom prijíma slnečnú energiu, ktorá ho vyživuje. Energia je vedená dole do koreňového systému, kde strom zároveň prijíma energiu z pôdy. Energia stúpa z koreňa (akoby koreňovej čakry) hore od vyšších častí stromu, kde je postupne premieňaná na listy, krásne kvety a plody a je tak daná na obdiv svetu. Podobne je to teda s prúdením energie v človeku. Čakry sú teda psychické a energetické centrá v tele človeka, ktoré sú neustále aktívne bez ohľadu na to, či si ich uvedomujeme alebo nie. Prechádza nimi energia, ktorá ovplyvňuje ľudskú psychiku. Táto energia má viacero názvov, pretože bola objavovaná a nazývaná vo viacerých kultúrach:

Či (Čhi, Qi)
Manna
Prána
Dych


Čakry ako úrovne vedomia

Čakry sú vo vzájomnom pôsobení s vesmírnymi životnými silami a oživujú rôzne aspekty života a úrovne vedomia. Práca s čakrami je datovaná do starovekej Indie a praktizovali ju jogíni. Na to však, aby ste pracovali s čakrami aj Vy, nepotrebujete byť jogíni, ani byť súčasťou nejakého náboženstva. Čakry sú autentický model, ktorý odolal skúškam stáročí a znalosť čakier pomôže každému hľadajúcemu pútnikovi na svojej duchovnej ceste nájsť dôležitý kľúč k introspekcii, teda pohľadu do svojho vnútra. Na svet, na seba, aj na ostatných je možné nazerať skrz vedomie čakier, a cez to, čo jednotlivé čakry predstavujú. Každá z čakier sa viaže na určitú oblasť existencie. Každá čakra sa prejavuje v živote, poskytuje odlišný pohľad na akúkoľvek životnú situáciu. Akýkoľvek blok pri prijímaní alebo vydávaní energie z čakry sa prejavuje v živote určitým spôsobom. Takisto sa určitým spôsobom prejavuje nedostatočné prúdenie energie v určitej čakre, prípadne jej nadmerná aktivita.

Pre lepšie pochopenie jeden príklad:
Ak niekto pocituje výraznú sebaľútosť, pravdepodobne sa bude jednať o nedostatočne fungujúcu štvrtú srdcovú čakru, ktorá je okrem iného aj centrom lásky a citovej vyrovnanosti.

Všetky súvisiace aspekty ku každej zo základných čakier sú spracované v niekoľkých rozsiahlych tabuľkách, ktoré si môžte pozrieť v sekcii TABUĽKY ČAKRA ASPEKTOV
 

Informácie v tabuľkách sú samozrejme len základného charakteru, ale na približné pochopenie jednotlivých čakier a ich aspektov ako napr. umiestnenie, farba, pridružené orgány, pripojené endokrinné žľazy, príklady prejavenia nedostatočnej alebo nadbytočnej energie, budú ako základ postačovať. Pri akomkoľvek obmedzení toku energie v niektorej z čakier, sa môžu časom objaviť rôzne choroby, úzkosti, emocionálne problémy a mnohé iné ťažkosti. Je dôležité povedať, že pokiaľ dýchame, aj akokoľvek zanesené alebo zanedbané čakry stále fungujú. Našou výzvou je aby boli v čo najlepšom stave, čím dosiahneme lepšie fyzické aj emocionálne zdravie, vitalitu, vyrovnanosť, vyššie uvedomenie a lepší kontakt s Božskou podstatou v nás samých. Správne fungovanie čakier ovplyvňuje všetky stránky nášho bytia a jeho prežívania. Poznanie čakier nám pomôže prelomiť otroctvo, ku ktorému nás odsudzujú zaužívané kultúrne a spoločenské  postoje, ktorým sme sa nevedome prispôsobili.


Poďme si v skratke predstaviť jednotlivé čakry:


Koreňová čakra – Muladhara - Prežitie

1. čakra leží na základni chrbtice, medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi. Koreňová čakra reprezentuje prežitie, základné bytie a najhlbšie prepojenie Vášho tela so zemou. Každý z nás má v sebe zvieraciu prirodzenosť, ktorá je premietnutá v tejto čakre. Jedlo, ošatenie, prístrešok a bezpečnosť sú základné ľudské požiadavky súvisiace s prežitím. Do tejto čakry patrí aj potreba zachovania druhu. Jedinec s vyrovnanou koreňovou čakrou sa v hmotnom svete cíti bezpečne a pohodlne. Farbou tejto čakry je červená a tón C. Ostatné aspekty pridružené k tejto čakre, ako aj príklady jej nevyváženého fungovania nájdete v pripravených tabuľkách v sekcii TABUĽKY ČAKRA ASPEKTOV

Tibetské misy rezonujúce s koreňovou čakrou nájdete v tejto kategórii Tibetské misy - koreňová čakra
 
Sakrálna čakra – Svadhisthana – Hľadanie radosti
 
2. čakra leží asi 5-6 cm pod pupkom. Táto čakra je centrom sexuálnej energie, plodenia a regenerácie a samotným pohonom tejto čakry je hľadanie radosti. Druhá čakra prebúdza emocionálny život. Je to čakra kreativity a tvorivej sily, ale aj ľudských závislostí ako drogy, a hnevu alebo žiarlivosti, ako prejavu nevyrovnanosti tejto čakry. Zákon príťažlivosti, čiže túžba po veciach a ich pritiahnutie do svojho života tiež súvisí s touto čakrou. Farbou tejto čakry je oranžová a tón D. Ostatné aspekty pridružené k tejto čakre, ako aj príklady jej nevyváženého fungovania nájdete v pripravených tabuľkách v sekcii TABUĽKY ČAKRA ASPEKTOV

Tibetské misy rezonujúce so sakrálnou čakrou nájdete v tejto kategórii Tibetské misy - sakrálna čakra

Pupočná čakra (Solar Plexus) – Manipura – Sila a moc


3. čakra sa nachádza v oblasti slnečného pletenca, solar plexu, v spodnej časti hrudnej kosti. Je to centrum individuality a osobnej sily a vôle človeka. Táto čakra ovplyvňuje sebakontrolu, sebaovládanie, sebaurčenie a sebauplatnenie v živote, schopnosť pustiť sa do akcie a vymedziť si svoje hranice vo svete. Jedinec so zdravou čakrou je zbavený nutnosti prispôsobovať svoju osobnú integritu túžbe zapadnúť alebo niekam patriť a je odolný voči manipulácii ostatných, ale aj manipulácii zo strany svojho ega. Manipura reguluje emóciu strachu, ktorý ak je prítomný, znamená blokovanú tretiu čakru. Farbou tejto čakry je žltá a príslušný tón je E. Ostatné aspekty pridružené k tejto čakre, ako aj príklady jej nevyváženého fungovania nájdete v pripravených tabuľkách v sekcii TABUĽKY ČAKRA ASPEKTOV

Tibetské misy rezonujúce s čakrou solar plexus nájdete v tejto kategórii Tibetské misy - čakra solar plexus

Srdcová čakra – Anahata – Hľadanie lásky

 
Štvrtá čakra sa nachádza uprostred hrudného koša, v mieste ôsmeho krčného stavca. V energetickom systéme človeka sa 4. čakra pokladá za centrum lásky a súcitu. Táto čakra odpútava vedomie od vlastnej existencie, ku vzťahom s ostatnými ľuďmi aj prírodou. Je to vstupná brána od nižšieho vedomia, ktoré reprezentujú nižšie 3 čakry, k vyššiemu vedomiu, ktoré reprezentujú vyššie 3 čakry. Spája kozmické a zemské, duchovné a fyzické. Vo štvrtej čakre je zakotvené právo jedinca na vlastnú duchovnú cestu k bytostnému Ja, bez ohľadu na tradície alebo náboženské a kultúrne zvyklosti. Emóciou, ktorú reguluje srdcová čakra je bolesť. Príznakom blokovanej čakry je teda pocit bolesti alebo až beznádeje alebo zúfalstva. Farbou tejto čakry je zelená a príslušný tón je F. Ostatné aspekty pridružené k tejto čakre, ako aj príklady jej nevyváženého fungovania nájdete v pripravených tabuľkách v sekcii TABUĽKY ČAKRA ASPEKTOV

Tibetské misy rezonujúce so srdcovou čakrou nájdete v tejto kategórii Tibetské misy - srdcová čakra


Krčná čakra – Vishuddha – Hlas tvorivosti


Piata čakra sa nachádza v krčnej oblasti, presnejšie na úrovni 3. krčného stavca za stredom hrdla. Názov Vishuddha znamená v sanskrite “nepoškvrnená”. 5. čakra reguluje sebavyjadrenie, verbálny prejav a vyjadrovanie pocitov, názorov a kreativity. Ak je táto čakra správne vyvinutá, jedinec sa bude vyznačovať darom reči, presvedčivosťou, ale aj tvorivými aktivitami rôzneho druhu, ale v odlišnom, vyššom zmysle ako tomu bolo pri sakrálnej čakre. Ľudí s otvorenou krčnou čakrou nie je možné ovládať, pretože už našli svoju pravdovravnosť a hlas, ktorý sa k nim prihovára zvnútra. 5. čakra nám dáva možnosť vyjadriť, čo skutočne cítime. Emóciou, ktorú reguluje táto čakra je radosť. Farbou piatej čakry je belasá modrá a príslušný tón je G. Ostatné aspekty pridružené k tejto čakre, ako aj príklady jej nevyváženého fungovania nájdete v pripravených tabuľkách v sekcii TABUĽKY ČAKRA ASPEKTOV

Tibetské misy rezonujúce s krčnou čakrou nájdete v tejto kategórii Tibetské misy - krčná čakra


Čakra Tretie oko – Ajna – Túžba po transcendencii


Šiesta čakra leží za koreňom nosa medzi obočím a je posunutá ku stredu hlavy. Je známa ako tretie oko alebo oko múdrosti. 6. čakra je naozaj ľudským šiestym zmyslom. Ajna je teda sídlom vyššej inteligencie a jasnozrivosti a predstavivosti. “Otvorené” tretie oko zachytáva nepatrné signály a jemné sily, ktoré sa objavujú v našom okolí v každej chvíli a premieňa ich na intuíciu, vnuknutia a náhle vhľady do problémov. Otvorená 6. čakra znamená objaviť v sebe nezaujatého pozorovateľa z nekonečnej oblasti za našou bežnou realitou, ktorý si uvedomuje Vašu aktuálnu činnosť, ale nie je jej súčasťou. Šiesta krčná čakra má významný vplyv aj na pamäť. Farbou šiestej čakry je indigová a príslušný tón je A. Ostatné aspekty pridružené k tejto čakre, ako aj príklady jej nevyváženého fungovania nájdete v pripravených tabuľkách v sekcii TABUĽKY ČAKRA ASPEKTOV

Tibetské misy rezonujúce s čakrou tretie oko nájdete v tejto kategórii Tibetské misy - čakra tretie oko


Korunná čakra – Sahasrara – Kozmické vedomie


Korunná čakra sa nachádza na temene hlavy. V sanskrite znamená Sahasrara lotos s tisícimi okvetnými lístkami. Hlavným pohonom tejto čakry je zažiť Božskú prítomnosť. Energia, ktorá bola prepožičaná životu sa vracia cez korunnú čakru späť, aby zavŕšila evolúciu a zjednotila Vašu osobnú energiu a skúsenosti s kolektívnymi. Otvorenie 7. čakry nie je trvalé, sú to skôr záblesky vyššej úrovne reality. Pravdepodobnosť výskytu takýchto zábleskov zvyšuje meditácia, modlitba a ostatné duchovné praktiky, ktoré vedú po ceste uvedomenia. Po prebudení 7. čakry dochádza k poznaniu, že kozmické božské vedomie je prirodzenou ľudskou vlastnosťou a prekračuje hmotné limity ľudského tela. Farbou tejto čakry je purpurová a príslušný tón je B. Ostatné aspekty pridružené k tejto čakre, ako aj príklady jej nevyváženého fungovania nájdete v pripravených tabuľkách v sekcii TABUĽKY ČAKRA ASPEKTOV

Tibetské misy rezonujúce s korunnou čakrou nájdete v tejto kategórii Tibetské misy - korunná čakra


Spôsobov, ako pracovať so svojimi čakrami, je veľa. Na posilnenie čakier môžete cvičiť jogu, meditovať, robiť rôzne duchovné aj fyzické cvičenia. Môžete sa dať na službu Bohu, pomoc blížnym…Je veľmi veľa spôsobov, ako sa duchovne zdokonaľovať. Žijeme v dobe, keď informácie, ktoré boli po stáročia utajované alebo prístupné len hŕstke vyvolených máme kedykoľvek na dosah ruky a ak vieme čo hľadať, zaberie nám to pomerne krátky čas. Kníh o spiritualite, osobnom zdokonaľovaní a duchovnej sfére všeobecne existuje kvantum a je len na Vás, ktorou cestou sa vydáte.
 


Tibetské misy ako nástroje na znovuobnovenie frekvencií


Keďže sa však táto stránka venuje tibetským spievajúcim misám, zamerajme sa aj my na tibetské misy, ako na hudobný alebo skôr spirituálny nástroj, ktorý nás svojimi nadpozemskými vibráciami môže naviesť na cestu hľadania duchovnej pravdy a sebazdokonaľovania. Ako vieme, ľudské telo je z veľkej časti tvorené vodou. Vieme aj to, že vibrácie sa vo vode šíria oveľa lepšie a ďalej ako vo vzduchu. Vibrácie tibetských spievajúcich mís hrajú alikvótne tóny, čo znamená, že hrajú niekoľko tónov naraz a ich vibrácie prenikajú ľudským telom. Väčšinou je však niektorý z tónov dominantný. To znamená, že každá spievajúca miska hrá určitými dominantnými frekvenciami alebo frekvenciou. Frekvenčným meraním spievajúcich misiek môžeme pomerne ľahko zistiť akú frekvenciu daná miska hrá a tým pádom aj k akej čakre sa konkrétna miska viaže.
Spievajúcu misku môžeme následne použiť ako terapeutický nástroj  na vyrovnávanie energie v danej čakre. Takisto ako hudobné nástroje hrajú svoje tóny, tak aj čakry a ľudské orgány rezonujú svojimi frekvenciami. Vibrácie tibetských spievajúcich mís sa tak môžu napojiť na frekvenciu čakier alebo orgánov, ktorých frekvencia je nejakým spôsobom narušená. Spievajúce misy teda môžu zvonku túto harmonickú frekvenciu obnovovať a pomáhať telu znovunadobudnúť prirodzený zmysel pre súlad. Častejším prijímaním takýchto vibrácií získa telo schopnosť správne rezonovať už aj bez použitia akýchkoľvek nástrojov.

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.