Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk
Priemer misy: 12 cm | Rezonujúce čakry: koreňová C5 | Frekvencie misy: 515 Hz