Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk

Tibetské misy - koreňová čakra

koreňová čakra

     V tejto kategórii nájdete tibetské misy, ktoré aspoň jednou zo svojich frekvencií korešpondujú s tónom C, ktorému je priradená koreňová čakra. Táto čakra leží na základni chrbtice, medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi. Koreňová čakra reprezentuje prežitie, základné bytie a najhlbšie prepojenie Vášho tela so zemou. Každý z nás má v sebe zvieraciu prirodzenosť, ktorá je premietnutá v tejto čakre. Jedlo, ošatenie, prístrešok a bezpečnosť sú základné ľudské požiadavky súvisiace s prežitím. Do tejto čakry patrí aj potreba zachovania druhu. Jedinec s vyrovnanou koreňovou čakrou sa v hmotnom svete cíti bezpečne a pohodlne. Farbou tejto čakry je červená a tón C. Ostatné aspekty pridružené k tejto čakre, ako aj príklady jej nevyváženého fungovania nájdete v tabuľkách v sekcii Tabuľky čakra aspektov a tiež Čakry a tibetské misy.
 • Cena
  0,-
    
  0,-
 • Frekvencia misy
  98 Hz
    
  310 Hz
 • Váha misy
  0,404 kg
    
  3,021 kg
 • Priemer misy
  13,5 cm
    
  31 cm
 • Výška misy
  6,5 cm
    
  14,5 cm
Zoradenie