Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk

Tibetské misky - srdcová čakra

srdcová čakra
     V tejto kategórii nájdete tibetské misy, ktoré aspoň jednou zo svojich frekvencií korešpondujú s tónom F, ktorému je priradená srdcová čakra. Štvrtá čakra sa nachádza uprostred hrudného koša, v mieste ôsmeho krčného stavca. V energetickom systéme človeka sa štvrtá čakra pokladá za centrum lásky a súcitu. Táto čakra odpútava vedomie od vlastnej existencie, ku vzťahom s ostatnými ľuďmi aj prírodou. Je to vstupná brána od nižšieho vedomia, ktoré reprezentujú nižšie 3 čakry, k vyššiemu vedomiu, ktoré reprezentujú vyššie 3 čakry. Spája kozmické a zemské, duchovné a fyzické. Vo štvrtej čakre je zakotvené právo jedinca na vlastnú duchovnú cestu k bytostnému Ja, bez ohľadu na tradície alebo náboženské a kultúrne zvyklosti. Emóciou, ktorú reguluje srdcová čakra je bolesť. Príznakom blokovanej čakry je teda pocit bolesti alebo až beznádeje alebo zúfalstva. Farbou tejto čakry je zelená a príslušný tón je F. Ostatné aspekty pridružené k tejto čakre, ako aj príklady jej nevyváženého fungovania nájdete v tabuľkách v sekcii Tabuľky čakra aspektov a tiež Čakry a tibetské misy.
 • Cena
  0,-
    
  0,-
 • Priemer misy
  12,5 cm
    
  31,5 cm
 • Výška misy
  6,5 cm
    
  14 cm
 • Váha misy
  0,389 kg
    
  2,938 kg
Zoradenie